torsdag 17. oktober 2013

Hvordan bruke Photoshop for å fjerne uønskede elementer


Det hender av og til at man tar et bilde hvor det er elementer som bør fjernes for at bildet skal bli bedre. I dette tilfellet er det mennesker. Bildet ovenfor er av Rudbjerg Knute Fyr, og dette bildet er tatt midt i den Danske efterårsferien. Fyret er en attraksjon, og det var mye
mennesker rundt fyret når bildet ble tatt:

Her er en video som viser hvordan du lett kan fjerne uønskede elementer ved hjelp av Photoshop:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar