Blenderåpning

Nå begynner det kanskje å bli litt mer komplisert. Vi skal se på kombinasjonen mellom blenderåpning og lukkertid, og hvordan disse jobber sammen. I forrige kapittel snakket jeg om blenderåpning, og jeg skal repetere et par småting her.

Blenderen sitter inne i objektivet, og består som oftest av små metallskiver (lameller) som ligger på hverandre slik at det dannes et hull i midten hvor lyset kan slippe gjennom. Disse lamellene er justerbare slik at vi kan endre størrelsen på hullet i midten. Dette hullet er det som kalles blenderåpning. Blenderåpningen blir ALLTID oppgitt i f nummer, hvor lavere tall betyr større åpning. Altså, blenderåpning f 3,5 vil slippe mye mer lys inn gjennom objektivet enn f.eks. f 8.

Denne skalaen er såkalte blendertrinn. Hvert hele blendertrinn er igjen delt opp i tredjedeler. Nå begynner dette å bli interessant :) Om du synes dette begynner å virke fryktelig komplisert, fortvil ikke, det er enklere en du tror. Du må kanskje lese gjennom dette kapittelet noen ganger for å få dette inn i hodet, men jeg kan love deg at fotograferingen din vil ta en helt annen vending når du har forstått det.
Ok. Tilbake til blendertrinn. Som nevnt er hvert hele blendertrinn delt inn i tredjedeler. Blenderskalaen ser som regel slik ut:

f/1 - f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 osv.

Dette er altså brøken f/x der x er mengden lys i forhold til det menneskelige øyet. f/1 tilsvarer øyet.

Hvert av de hele trinnene slipper inn halvparten av lyset til den forrige hele verdien,
og dobbelt så mye som den neste. Disse verdiene beskriver «hele» blendtrinn. Vi vet nå at f/1 har størst åpning og slipper igjennom mest lys, f/22 er minste åpning og slipper igjennom minst lys.
Jeg nevnte at disse hele blendertrinnene var igjen delt opp i tredjedeler. Nå vil jeg at du skal ta frem kameraet ditt for å ta en nærmere titt på dette. Du vil oppdage at det er mange flere tall en det jeg har listet opp ovenfor, og grunnen til dette er igjen disse tredjedelene jeg har nevnt.

Du vil for eksempel se a mellom blender f/4 og f/5.6 finner du blender f/4.5 og f/5. Forklaringen på dette er følgende: f/4 er et såkalt helt blendertrinn. f/4.5 er en tredjedel (1/3) større, f/5 er to tredjedeler (2/3) større og f/5.6 blir da tre tredjedeler (3/3) større enn utgangspunktet f/4, og dermed et helt blendertrinn.
Denne skalaen vil være lik hele veien.

Jeg skal ta et eksempel til:
Still blenderåpningen på kameraet ditt til f/8. Neste hele blendertrinn vil da være f/11. Når du skrur 1 knepp på blenderåpning på kameraet ditt vil du få blenderåpning f/9 som er en tredjedel (1/3) mer lys inn gjennom objektivet enn ved f/8, neste er da f/10 som er to tredjedeler (2/3) større enn f/9 og så kommer neste hele blendertrinn som er f/11, altså tre tredjedeler (3/3) større, og følgelig et helt blendertrinn og dobbelt så mye lys inn enn ved blender f/8.

HUSK: Hvert av de hele trinnene slipper inn halvparten av lyset til den forrige
hele verdien, og dobbelt så mye som den neste.

Nedenfor får du et bildeeksempel. Alle bildene er tatt på manuell med konstant lukkertid på 1/320 sekund, og blenderåpningen er justert hele trinn fra f/22 og opp til f/2.8.

Hvert hele blendertrinn slipper inn halvparten av lyset til den forrige hele verdien, og dobbelt så mye som den neste.


Øvelse: Blender
Denne øvelsen bør gjøre ute i dagslys.
Kameraet settes på M for manuell.
Brennvidde settes på 50 mm
ISO settes på 200
Lukkertid settes på 1/50 sekund.
Start med blenderverdi f/5,6. Øk dette f tallet til f/8, f/11, f/16 og f/22.

Du vil se at bildene blir mørkere og mørkere for hvert hele blendertrinn du justerer. Grunnen til dette er at for hver gang du justerer blenderen til en høyere verdi, så vil du lage hullet i blenderen mindre, altså slippe mindre lys inn gjennom objektivet. Igjen vil jeg minne på at større blendertall gir mindre lys.

Dersom vi ser på bildene ovenfor, så ser vi at nesten alle bildene er for lyse. La oss nå si at vi ønsket å fotografere med blender på f/8, hvordan skal vi da få dette bildet til å bli mørkere?

Dette bringer oss inn på neste innstilling som er lukkertid

Se en film om blender og lukker her...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar