Eksponeringskompensasjon

I forbindelse med programmene Lukkerprioritet og Blenderprioritet er det en ting til jeg bør nevne, Eksponeringskompensasjon.


Eksponeringskompensasjon brukes i programmene A og S på Nikon eller Av og Tv på Canon. (Denne funksjonen kan også brukes på programmet P)

Det er ikke alltid at kameraet gir den eksponeringen man ønsker, og man kan da bruke denne funksjonen til å pluss eller minuskompensere. Det vil si at man over eller undereksponerer i forhold til lysmålingen kameraet gjør automatisk. Det som egentlig skjer når man bruker denne funksjonene er at man endrer
kombinasjonen av lukker og blender.

Vi skal ta en titt på noen eksempler.
La oss si at du fotograferer i A eller Av, altså blenderprioritet. I denne modusen er det som vi husker kameraet som tar seg av lukkertiden, mens du bestemmer blenderåpningen. Det hender selvfølgelig at kameraet ikke oppfatter situasjonen og lyset riktig, og du vil få en feil eksponering, det kan enten være for lyst eller for mørkt. Ved å bruke Eksponeringskompensasjon kan du ''presse'' kameraet i begge
retninger, både til den lyse og den mørke siden.

Bruker du denne funksjonen i blenderprioritet, så er det lukkertiden du manipulerer. Bruker du funksjonen i
lukkerprioritet, så er det blenderåpningen du manipulerer.

Eksponeringskompensasjonen er delt opp i +/-EV. De fleste kameraer kan justere med 2 EV til hver side. Hvert hele EV trinn er igjen delt inn i 1/3 EV trinn.

Vi holder oss til blenderprioritet. La oss si at du velger blender f/4 for å ta et bilde. Kameraet velger automatisk lukkertid på f.eks. 1/125 sek. Når du ser på bildet i displayet ditt, så ser du at kameraet ikke har oppfattet lyset riktig, og har gjort bildet for mørkt. For å overstyre lysmålingen kameraet har gjort, så stiller du kompensasjonen med +1 EV. Dette vil i teorien si at du presser lukkertiden et helt lukkertrinn som da vil bli 1/60 sekund. Ergo, bildebrikken vil bli belyst lenger, og du vil få et lysere bilde.

På bildene ovenfor har jeg bevisst lurt lysmåleren i kameraet. Det var detaljene inne i lysthuset jeg ønsket bilder av, men kameraet har foretatt en lysmåling basert på lyset på utsiden. For å få med detaljene inne i lysthuset så må bildet gjøres lysere. Dette er gjort med eksponeringskompensasjon.


På bildene ovenfor har kameraet tolket det slik at lysmålingen er foretatt på bassenget og terrassen. Bildet blir litt i lyseste laget, og uten noe som helst detaljer i skyene. Her har jeg justert til -1 EV, og detaljene i skyene kommer tydelig frem.

Det er viktig at du får denne funksjonen inn i fingrene. Øvelse gjør mester :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar