Lukker & Lukkertid

Vi skal nå se på hvordan lukkertiden fungerer, og hvordan du skal kombinere blenderåpning med lukkertid for å få riktig eksponerte bilder.

Lukkeren sitter inne i kamerahuset, og er plassert foran bildesensoren. Du kan forestille deg at lukkeren er en slags dør som kan åpnes og lukkes. Jo lenger døra står åpen, jo mer lys fyller vi opp bildesensoren med.
Det som skjer når du trykker ned utløserknappen på kameraet ditt, er at du åpner denne døren slik at lyset slipper inn til bildesensoren. Hvor mye lys du slipper inn bestemmes av blenderåpningen. Døra, eller lukkeren bestemmer hvor lenge lyset skal slippe inn til sensoren.

Lukkeren er også basert på brøk, akkurat på samme måte som blenderen. Samme regel gjelder også her. Det finnes «hele lukkerttrinn» som igjen er inndelt i tredjedeler. På de fleste speilreflekskameraer er lengste lukkertid på 30 sekunder, og raskeste 1/4000 sekund og oppover. Dette er litt avhengig av kameramerke og
modell. Jeg skal ikke liste opp hele skalaen her, det vil ta alt for mye plass, men jeg skal gi deg en idé på hvordan dette fungerer.

Eksempel på hele lukkertider:
1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 - 1

Igjen så vil jeg at du tar en titt på kameraet ditt. Still lukkertiden på 1/250 sekund. Dersom du dreier på hjulet for lukkertid, så vil du se at mellom 1/250 og 1/500 sekund vil ha flere verdier. Grunnen til dette er samme regel som ved blenderåpning. Et knepp fra 1/250 sekund vil gi deg 1/320 sekund, altså en tredjedel 1/3 mer.

Neste verdi blir da 1/400 som er to tredjedeler (2/3) mer, og neste vil da være 1/500 som er tre tredjedeler (3/3) mer, og følgelig et «helt» lukkertrinn. Igjen følger denne skalaen samme regelen som blenderskalaen.

Hvert av de hele trinnene slipper inn halvparten av lyset til den forrige hele verdien,
og dobbelt så mye som den neste.

Øvelse lukkertid
Denne øvelsen bør gjøres ute i dagslys.
Kameraet settes på M for manuell
Brennvidde settes på 50 mm
ISO settes på 200
Blenderåpning settes på f/8
Start med lukkertid på 1/60 sek.
Fra 1/60 sekund korter du ned lukkertiden med et helt trinn for hvert bilde. Altså 3 knepp på hjulet. Ta neste bilde på 1/125 sekund, 1/250 sekund osv.

Da har testet ut blenderåpning og lukkertid hver for seg. Vi skal nå ta en titt på hvordan disse to innstillingene jobber sammen. Vi husker fra øvelsen på blenderåpning at vi gjerne ville ta dette bildet på blender f/8? I den øvelsen hadde vi konstant lukkertid på 1/50 sekund, og vi endret kun blenderåpningen. Bildet som vi
tok på blender f/8 og lukkertid på 1/50 sekund ble alt for lyst. Ser vi på bildene ovenfor, hvor alle bildene er tatt med nettopp blender f/8, ser vi at vi må bruke en helt annen lukkertid for å få riktig eksponering. Bildet er lysmessig riktig på 1/250 sekund.

!!!! Da har vi kommet til en viktig punkt. Tygg litt på mitt utsagn her:
Dersom et bilde er riktig eksponert på blender f/5.6 og lukkertid på 1/30 sek. så vil du også få riktig eksponering ved å gå samme antall trinn til siden i begge skalaene.

Gir dette deg mening??
La oss se litt nærmere på dette. I mitt utsagn så sier jeg at dersom bildet er riktig eksponert på f/5.6 og lukker på 1/30 sekund så vil vi også få riktig eksponering ved å gå samme antall trinn til siden i begge skalaene. Ok, hva er så neste hele blendertrinn da? Neste hele trinn ned er til blender f/8. Det vil altså si at
dersom vi justerer blenderen til f/8 så slipper vi inn halvparten så mye lys som ved f/5.6. Med andre ord, bildet vil bli halvparten så lyst. For å kompensere for dette så må vi altså øke den tiden døra, eller lukkeren står åpen slik at vi kan fylle sensoren med lys litt lenger!

Neste hele lukkertrinn fra 1/30 vil være 1/15. Vi vet jo nå fra tidligere at et helt lukkertrinn til 1/15 fra 1/30 sekund vil gi dobbelt så mye lys inn på sensoren. Resultatet vil være at eksponeringen blir den samme. Vi trekker fra lys ved å gjøre blenderhullet mindre, men vi lar døra stå åpen litt lenger for å fylle på med
lys.

Her er et eksempel på dette:
Som du ser så er eksponering lik på alle disse bildene. Øverste bilde til venstre er tatt med blender f/2.8 og 1/125 sek. lukkertid. På bilde nummer 2 er blenderhullet gjort mindre. Jeg har endret blenderen med et helt blendertrinn.
Det vil altså si at jeg vil få halvparten så mye lys inn gjennom objektivet. Jeg må da kompensere med
lukkertiden, så jeg har økt denne med et helt trinn for å få dobbelt så mye lys lagret på sensoren. Følger vi dette prinsippet vil alle bildene bli likt eksponert.

En annen svært interessant effekt vi får av dette er endring i det som kalles dybdeskarphet. Om du ser på bildet øverst til høyre så er bakgrunnen på bildet veldig uskarpt. På nederste bilde til høyre er bakgrunnen mye skarpere.

Nå begynner dette å ta form :) Du kan altså styre og bestemme hvor uskarp du vil ha bakgrunnen på bildet ditt. Dette er en effekt som ofte brukes innen portrettfotografering, og det kommer et eget kapittel om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar